INTRO AF RENGØRINGSASSSISTENTER (2011)

RESUME

Alle, der vil have job som timelønnet rengøringsassistent på Regionshospitalet Randers, skal på forhånd gennemgå et E-kursus på nettet. På den måde sikrer hospitalet sig, at nyansatte vikarer er klædt på til jobbet, allerede inden de træder ind ad døren første dag.

Kurset er udviklet af Serviceafdelingen i samarbejde med MindMakers, og kurset lever op til kravene i Den Danske Kvalitetsmodel.

I nogle tilfælde oplever sygehuset, at den nyansattes gennemgang af kurset giver en "kvalificeret selvfrasortering". Det skal forstås på den måde, at enkelte ansøgere melder fra til jobbet, fordi videoerne i kurset giver et realistisk billede af jobfunktionen. Det overrasker mange, at rengøring ikke bare er noget enhver kan finde ud af.

  • Grænsefladen på E-kurset er overskuelig og intuitiv. Indholdet er implementeret i MindMakers egenudviklede kursusplatform "MindBricks". Hertil kommer testmodulet, der i dette tilfælde sender kursistens prøveresultat til servicechefen. Denne udskriver kursusbeviset og udleverer det.

  • Kursisten præsenteres for 12 spørgsmål i den afsluttende prøve. Med farvemarkeringer ses om der er svaret rigtigt eller forkert. Der skal svares rigtigt på otte spørgsmål. Starter man forfra, henter systemet prøvespørgsmål fra en lille database, så der dukker nye spørgsmål op.

  • Rengøring er ikke så let, som man tror. Det kræver viden, færdigheder og kvalitetsbevidsthed. I E-kurset lægges ikke kun vægt på alle faser af af god hospitalsrengøring, men også på korrekt håndhygiejne. Hænderne kan være smittebærere, så der trænes også i hvordan håndsprit skal anvendes. 

LÆS MERE

Alle, der vil have job som timelønnet rengøringsassistent på Regionshospitalet Randers, skal på forhånd gennemgå et E-kursus på nettet. På den måde sikrer hospitalet sig, at nyansatte vikarer er klædt på til jobbet, allerede inden de træder ind ad døren første dag

Tre hovedemner i det videobaserede kursus:
Videoerne er delt op i tre emner: arbejdspladsen, hygiejne og rengøring. I videoerne om arbejdspladsen får man indblik i de opgaver, Regionshospitalet Randers udfører, i serviceafdelingens ansvarsområde og i god tone på arbejdspladsen.

Under emnet hygiejne er der video om hånddesinfektion, smykker og handsker, og under emnet rengøring følger man en rengøringsassistent på arbejde og lærer, hvordan man organiserer sit arbejde og sin rengøringsvogn for at undgå at sprede bakterier.

Når man har set alle videofilm, er man klar til at teste sin viden.

Multiple choice-test:
Testen består af 12 spørgsmål, der kommer vidt omkring i emnerne indenfor sygehusrengøring. Der er for eksempel spørgsmål om rengøringsmidler, om sygehuset generelt, om håndhygiejne, og der er spørgsmål om korrekt handling ved utilsigtede hændelser.

Svarer man rigtigt på mindst otte spørgsmål ud af 12, åbner en lille boks, og man udfylder sine persondata. Ved tryk på knappen send, får servicechefen besked om, at kursisten har bestået, og han udsteder kursusbeviset. Det afhentes så på serviceafdelingens kontor.

Har man derimod for lav svarprocent, går man ganske enkelt tilbage til videoerne, ser dem igen og tager testen en gang til. For serviceafdelingen er det nemt at administrere E-kurset, når det først er lagt på nettet.


Fælles referencer med E-læring:

Når en timelønnet ansat har gennemgået E-kurset, følger den egentlige oplæring på selve hospitalet. Den foregår som sidemandsoplæring, hvor den nyansatte går med som føl, indtil alle arbejdsgange og rutiner er på plads.

Under emnet hygiejne er der video om hånddesinfektion, smykker og handsker, og under emnet rengøring følger man en rengøringsassistent på arbejde og lærer, hvordan man organiserer sit arbejde og sin rengøringsvogn for at undgå at sprede bakterier

Deltagere


E-kurset er produceret på regionshospitalet i Randers med hjælp fra serviceafdeling, kvalitetsafdeling samt en lang række medvirkende ansatte. Ved at åbne E-kurset på linket i boksen herunder til højre, kan du prøve kræfter med serviceassistentens job.

Vil du vide mere?

Kontakt:
MindMakers Aps
8619 9820, info@mindmakers.dk 

Link og downlooads

Vil du se kurset? Klik HER (åbner i nyt vindue).

Du er velkommen til at kontakte servicechef Andreas Jonsson på Regionshospitalet Randers, hvis du vil høre mere om E-læringskurset.