FOREBYGGE/AFHJÆLPE ILTMANGEL UNDER FØDSLEN

RESUME

MÅLET: E-kursus, der skal medvirke til, at antallet at børn, der fødes med følger efter svær iltmangel under fødslen, halveres. Ud over at gennemføre og bestå E-læringskurset, skal man deltage i undervisning i CTG i 1 dag

E-kursus, der skal uddanne samtlige jordemødre og fødselslæger i Danmark i tolkning af CTG (Cardio Toco Graphic). Ved at være rigtig skarp i brug af CTG, kan fagfolkene forebygge eller afhjælpe iltmangel hos fosteret under fødslen. Iltmangel kan give varige og alvorlige skader på hjernen.

E-kurset indeholder dels teoridel om fosterfysiologi dels cirka 50 cases. Hver case er et fremadskridende fødselsforløb, og til afgørende momenter undervejs stilles kursisten spørgsmål. Der gives udførlig respons til svaret og hver case sluttes med en opsamling af fødselsforløbet.

Læringsmål
Kursets fokus ligger på grundlæggende CTG-tolkning. Efter at have gennemført kurset, skal kursisten kunne:

 • beskrive CTG-kurvens grundelementer (basislinje, variabilitet, tilstedeværelse af accelerationer og decelerationer og vemønsteret)
 • vurdere, om CTG er normal, afvigende, patologisk eller præterminal
 • vurdere behov for skalp-pH, forløsning mv.
 • vælge og gennemføre relevante handlinger ud fra oplysning om det kliniske forløb og CTG

E-læring som adgangsbillet til tilstedeværelseskursus med certificering (eksamen)
E-kurset i CTG skal gennemføres med bestået prøve, for at få adgang til én dags tilstedeværelsesundervisning og certificering på den lokale fødeafdeling. Certificeringen er først en realitet efter en egentlig, skriftlig, overvåget eksamen på kursusdagen.

E-kurset "Sikre fødsler" er en videreudvikling af E-kurset "Tolkning af Cardio Toco Graphic/CTG" udviklet af Fødeafdelingen på Skejby Sygehus og MindMakers i 2007.

 • Lægen er midt i case 15. Hver case er hentet fra virkeligheden, men anonymiseret. I de små faneblade lige over kurverne med hhv. fosterets hjertefrekvens og moderens vefrekvens, kan hentes yderligere fakta om fødselsforløbet. Kravene til teoretisk og praktisk viden er store.

 • Her ses udsnit af teorimaterialet, der er obligatorisk læsning før man kan få afgang til den afsluttende prøve. Teorimaterialet består af knap 30 sider om fosterfysiologi og knap 30 sider om CTG-tolkning. D kan se de to sæt teorimateriale på links i bunden af denne side (kan hentes som PDF-filer) 

 • Kursets prøve består af 12 særlige cases, der tilfældigt "udtrækkes" af en database med 40 cases. Kursisten har dog endnu ikke er adgang til prøven fordi de obligatoriske 20 øvecases endnu ikke er påbegyndt/fuldført. Det bagvedliggende LMS-system holder styr fuldstændig på den enkelte kursist.

LÆS MERE

Projekt "Sikre fødsler" er en landsdækkende og fællesregional indsats, der skal halvere antallet af børn, der fødes med iltmangel ved fødslen.

Projektet er et samarbejde mellem Danske regioner, Patientforsikringen, Jordemoderforeningen og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG).

Alle fødeafdelinger i Danmark deltager i Sikre fødsler, og alle læger og jordemødre med vagtfunktion på fødegangen skal gennemgå E-læringskurset og den efterfølgende undervisning med eksamen.

Hvad er CTG (Cardio Toco Grafi)?
Med CTG overvåger man det ufødte barn inde i livmoderen under fødslen. Ofte ved at gøre en elektrode fast i fosterets hovedbund. De elektriske impulser fra elektroden tegner en kurve på en skærm på fødestuen. Kurven viser først og fremmest fosterets hjertefrekvens og længden og styrken på moderens veer/plukveer. Det giver bla. information om hvordan barnet reagerer på veerne.

CTG er et godt supplement til alle de teknikker jordemoder og obstetriker også kan, men CTG kan være svært at tolke. Derfor undervises i CTG-tolkning.

Indsatsen, der sikrer det ambitiøse mål, består af tre delmål:

 1. E-læringskursus i CTG-tolkning med tilhørende afsluttende test
 2. Tilstedeværelseskursus (én dags undervisning), der afsluttes med en eksamen (certificering) i "overvåget lokale"
 3. Tre kliniske pakker - Fødselstjeklisten, S-droppakken og Kop-pakken, som alle fødeafdelinger arbejder med

Udvikling af E-læringskurset til delmål 1:
I konkurrence med andre udviklere, fik Center for e-læring i Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital og MindMakers opgaven med at udvikle E-læringsdelen i "Projekt Sikre Fødsler".

Dette kursus er i drift (2014) i de fem regioner og forankres i regionernes Learning Management Systemet (LMS). Derefter kan den landsdækkende aktivitet tage sin begyndelse.

E-læringskursets indhold
:

 • en obligatorisk teoridel, som omhandler CTG-beskrivelse og klassifikation, fosterfysiologi
 • 20 obligatoriske cases. Casene bygger på autentiske fødselsforløb og i casene skal man – spørgsmål for spørgsmål – tage stilling til, hvordan der bør handles i situationen. Der gives løbende respons på kursistens valg og hver case afsluttes med en opsamling på forløbet
 • 28 frivillige/uddybende cases, som er er tilbud om fordybelse i en række kliniske problemstillinger og vanskelige fødsler
 • 17 kommenterede kurveforløb, der viser hvordan CTG-kurven kan se ud i forskellige situationer: uterusruptur, søvn- og suttekurver, føtal anæmi med mere

Testen i E-læringskurset:
Først når teori og cases er gennemført, åbnes adgangen til den afsluttende test, som består af 20 spørgsmål, hvor 18 skal besvares rigtigt. Testen afsluttes med et kursusbevis.

Certificeringen:
E-læringskurset skal være bestået før fødselslægen og jordemoderen deltager i undervisningsdagen i CTG med den afsluttende certificering. Den omfatter én dags tilstedeværelsesundervisning på den lokale fødeafdeling og en traditionel eksamen, hvor man løser opgaver og afleverer besvarelsen til "vagten" i lokalet.

E-læringskurset skal være bestået før fødselslægen og jordemoderen må deltage i undervisningsdagen i CTG med afsluttende certificering

Deltagere


Der deltog rigtig mange mennesker i "Projekt Sikre Fødsler". Til udvikling af E-læringskurset blev der nedsat en arbejdsgruppe med landets absolut tungeste fagfolk fra en række fødeafdelinger. Og MindMakers:

 • Lone Hvidman, overlæge, Aarhus Universitetshospital
 • Sanne Skov Engel, jordemodersupervisor, Odense Universitets Hospital
 • Benedikte Møller, jordemodersupervisor, Aarhus Universitetshospital
 • Carsten Leenstrup, obstetrisk overlæge, Odense Universitets Hospital
 • Morten Hedegaard, obstetrisk overlæge og klinikchef, Rigshospitalet
 • MindMakers: konsulenter på indholdsudvikling, pædagogik, koncept og produktion

Grafisk design, fotoarbejde, programmering, implementering i LMS mv. blev udført af Center for E-læring i Region Midtjylland (CERM) og Kommunikationsafdelingen, Aarhus Universitetshospital.

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt:
MindMakers Aps
8619 9820, info@mindmakers.dk 

Link og downloads

Se kurset her (du skal have Flash fra Adobe installeret):  HER (åbner i ny vindue)

Hent kursets teorimateriale om fosterfysiologi HER eller materiale om CTG-tolkning HER (som PDF-filer)