LØSNINGER - VÆLG FRA MENUEN TIL HØJRE
Vi har grupperet et udsnit af vores løsninger i fire emner. Og vi har valgt at beskrive de enkelte løsninger ganske udførligt, så man får en idé af baggrund, mål og indhold. I en del af eksemplerne kan du også se skærmdumps, eksempler på formidlingen i videofilm, lidt om de medvirkende mv.

KOMMUNAL ÆLDRE OG SUNDHED

 

I disse år øges kommunernes fokus på E-læring som supplement til øvrige kursusaktiviteter. Ikke mindst fordi E-læring nemmere indpasses i vagtplaner, end traditionel fremmødeundervisning og tilbyder større fleksibilitet for den enkelte medarbejder. Og så er E-læring efterhånden så udbredt, at kursisten er tryg ved formen.

Dele af materialet kan genanvendes som praktiske instruktioner til brug i hverdagen. Det giver både større værdi og vigtig repetition i en praktisk hverdag.

Nogle kurser integreres i et såkaldt LMS-system, som gør det muligt at overskue kursisternes gennemførelse af kurserne og som nemt stiller nødvendig dokumentation til rådighed, hvis det kræves.

MindMakers har igennem årene udviklet materiale indenfor mange forskellige fagområder tilpasset forskellige læringsstile. Se eksempler på kurser til kommunalt ansatte i spalten til højre.