•  

     

Løsninger til regioner og sygehuse
klik og se mere
Løsninger til regioner og sygehuse
Løsninger til kommuner
klik og se mere
Løsninger til kommuner
Løsninger til praktiserende læger
klik og se mere
Løsninger til praktiserende læger
ØKOLOGISK PATIENTKØKKEN
Regionshospital Randers deltog på den store fødevaremesse i Herning i marts. MindMakers producerede til lejligheden en video på 5 minutter om patientkøkkenet i Randers.
RENGØRING PÅ SYGEHUSE
Serviceafdelingen på Regionshospitalet Randers anvender E-læring fra MindMakers til at uddanne nyansatte. Emnerne er rengøring, omgangstone og opførsel på jobbet, forholdsregler ved katastrofer osv.

Læs mere