•  

     

Løsninger til regioner og sygehuse
klik og se mere
Løsninger til regioner og sygehuse
Løsninger til kommuner
klik og se mere
Løsninger til kommuner
Løsninger til praktiserende læger
klik og se mere
Løsninger til praktiserende læger
RENGØRING PÅ SYGEHUSE
Serviceafdelingen på Randers Sygehus gennemfører den nødvendige kvalificering af nyansatte via internettet.

Læs mere
RELANCERING AF DEMENSKURSUS
Skanderborg Kommune relancerer sin e-læring til pleje af borgere med demens. Nu med afsnit om den personfokuserede pleje med udgangspunkt i Tom Kitwoods teori.

Læs mere