PRAKTISK INFO
  • Typisk situation med videooptagelser. Her klargøring af 3-kameraproduktion med 3 overlæger. De fortæller om udredning, diagnostik og behandling af sygdommen ADHD. Den færdige videofilm med en varighed på én time, anvendes over hele landet til undervisning af klinikere på psykiatriske hospitaler.

  • Her er vi nogle år tilbage. Vi producerer E-læring om selvmordsforebyggelse til alment praktiserende læger. I E-kurset indgår en række cases med skuespillere og praktiserende læger. Her ses caseoptagelser af en konsultation hos læge Lene Agersnap i Ry. De unge kvinde spilles af skuespiller Nina Marie Birk.

  • Her ses optagelser på greenscreen i studiet på Klamsagervej. Optagelser blev brugt i en animation om kropssensorer til registrering af træningsindsats i forbindelse med rehabilitering.

  • Speakredigering i Adobe Audition. Blot et eksempel på kompleksiteten i professionel videoproduktion.

  • Optagelser på Hjerteafdelingen på Aalborg Universitetshospital for TeleCare Nord. På billedet hjertesygeplejersken Caroline og fotografen Morten.