KMK4 optimeret med LPR3 (2019)
Titlen på kurset lyder nørdet, men der er god mening i forkortelserne: Klinisk Meningsfuld Kodning er et E-læringskursus oprindelig udviklet på daværende Skejby Sygehus. Emnet er patientregistrering i det såkaldte ICD10-system og målgrupperne er - og var oprindelig - læger og lægesekretærer. Kurset lever dermed i bedste velgående på 14. år og er et af de længstlevende E-læringskurser i Danmark. Tilmed sker der opdateringer 2 - 3 gange om året.

LPR3 står for LandsPatientRegister ver. 3, der er den mammutstore database, som indeholder en stor del af de data læger og lægesekretærer skaber. MindMakers har været med i alle årene - fra udvikling af det oprindelige kursus (KMK1) til i dag, hvor der 1. februar blev idriftsat et fuldkommen gennemrevideret E-kursus.


Arbejdsdelingen

Teknisk og grafisk vedligeholdes kurset af Center for E-læring i Region Midtjylland (CERM) mens MindMakers står for al opdateringskoordinering.

I praksis har MindMakers kontakten til klinikerne og sørger for at levere arbejdsgrundlaget til CERM.

Ifm. den sidste opdatering, har sundheds-IT konsulent Susanne Øllgaard fra Sundheds-IT i Region Midtjylland været drivkraften i det indholdsmæssige.

Herunder kan du se et enkelt skærmbillede fra kurset. Vil du læse mere udførligt, så gå til Løsninger/Sygehuse og regioner.