Sygehus uddanner rengøringsassistenter med E-læring (2014)
Alle, der vil have job som timelønnet rengøringsassistent på Regionshospitalet i Randers, skal på forhånd gennemgå et E-læringskursus på nettet. På den måde sikrer hospitalet sig, at nyansatte vikarer er klædt på til jobbet, allerede inden de træder ind ad døren første dag.

"Det er en generel problemstilling, at man ofte mangler vikarer, der kan tiltræde med kort varsel. Her er E-læringskurset et vigtigt redskab til at sikre kvaliteten i rengøringen," fortæller servicechef Andreas Jonsson, der har udstedt over 300 kursusbeviser, siden E-læringskurset blev introduceret.

Klik, og læs hele artiklen som PDF