LØSNINGER - VÆLG FRA MENUEN TIL HØJRE
Vi har grupperet et udsnit af vores løsninger i fire emner. Og vi har valgt at beskrive de enkelte løsninger ganske udførligt, så man får en idé af baggrund, mål og indhold. I en del af eksemplerne kan du også se skærmdumps, eksempler på formidlingen i videofilm, lidt om de medvirkende mv.

HOSPITALER OG REGIONER

E-kurser til ansatte på hospitaler

Hospitalerne - og dermed regionerne - er opdragsgivere på en lang række E-kurser. MindMakers har overvejende lavet kurser på de kliniske område til en række specialer/afdelinger. Målet er videreuddannelse af læger, sygeplejersker, jordemødre, SoSu'er og serviceassistenter. Emnerne spænder vidt, som det ses i spalten til højre.

Mange kurser kurser er fortsat i drift og opdateres/videreudvikles løbende. Her skal blot nævnes fire af dem: Klinisk Meningsfuld Kodning 4 med LPR 3, Hjerte-Lunge-Redning (HLR-basal og HLR-avanceret) samt kurser i rengøring for serviceassistenter på Regionshospitalet Randers - og på hospitalerne i Herlev og Gentofte. 

Klinisk Meningsfuld Kodning er oprindelig udviklet i 2008 og er i drift på en lang række sygehuse. I kurset lærer læger og lægesekretærer hvordan man diagnosekoder med ICD-10-systemet. Og skal bestå en afsluttende prøve med kursusbevis.

Se eksempler på kurser til hospitaler i spalten til højre.

Et lignende kursus til alment praktiserende læger, om kodning ved hjælp af ICPC-2-DK, har vi udviklet til Lægeforeningen og DSAM. Se mere på Lægeforeningens hjemmeside.