RESUME

MÅLET: At uddanne samtlige knap 10.000 ansatte på Aarhus Universitetshospital i hjerte-lunge-redning (genoplivning efter klinisk hjertestop) baseret på en realistisk case (video) og afsluttende, obligatorisk prøve

 

 

Med 2.000 hjertestop om året blandt patienter indlagt på danske sygehuse, er behovet for hurtig og klinisk korrekt behandling oplagt for enhver. Så snart hjertestoppet konstateres går personalet igang med hjerte-lunge-redning og alarmerer samtidig narkoseafdelingens hjertestop-hold.

Når narkoselæge og -sygeplejerske ankommer på deres løbehjul, overtager de behandlingen med hjælp fra de tilstedeværende. Hele denne kæde af kvalificerede handlinger, og behandling, kræver løbende uddannelse af alt personale.

Skejby Sygehus besluttede allerede i 1999 at udvikle et E-kursus i genoplivning efter klinisk hjertestop og MindMakers producerede kurset (dengang hed vi MindBricks).

Kurset fulgte de internationale retningslinier (algoritme) og lever samtidig op til Den Danske Kvalitetsmodel. Samtlige sygeplejersker på Skejby Sygehus gennemførte det obligatoriske kursus og bestod prøven. MindMakers leverede kurset med LMS-system til brugerstyring, så sygehusledelse og afdelingsledelser kunne følge kursusstatus ved tryk på en knap på computeren.

Ny-udviklet kursus i 2006
I 2006 kom der en ny algoritme og MindMakers deltog i produktionen af et nyt, obligatorisk E-kursus. Denne gang bygget op om en videocase, interviews, prøve mv.

Målgrupperne blev udvidet til samtlige ansatte på det, der nu hedder Aarhus Universitetshospital (ca. 10.000 medarbejdere). Kurset blev også udvidet med moduler i avanceret genoplivning til læger og sygeplejersker på anæstesiologisk-intensive og kardiologiske afdelinger.

Kurset er fortsat i drift og opdateres jævnligt.

 • Kurset baseres på en videocase vekslende med spørgsmål undervejs i videoerne. Spørgsmålene herover er fra det punkt i algoritmen, som hedder "Bevidstløs". Forneden ses navigationen og dermed hlr-algoritmen i sin helhed. Der er først fri navigation, når man er gået kronologisk frem én gang.

 • Udsnit af video fra punktet "Skab frie luftveje". På knappen under billedet anes to hvide klatter. Det er links til uddybninger af frie luftveje (agonal vejrtrækning og sideleje). Eksempel på dette ses hvis du klikker på den tredje firkant lige under billedet herover.

 • Når kursisten vælger uddybningerne i algoritmen dukker overlæge, anæstesiolog Niels-Christian Melsen, Af.d I på Aarhus Universitetshospital, op og fortæller/uddybninger. Feltet til højre for lægen bruges til tekst, video, grafik som understøttelse af det talte ord.

 • Alle hjertestop følges op med en de-briefing af det involverede personale. Det sikrer mest mulig læring og erfaringsudvikling. Og samtidig får man talt om oplevelsen, som kan være skræmmende uanset man måske har prøvet det før.

Læs mere

Mange hjertestop på danske sygehuse

Hvert år sker der cirka 2.000 hjertestop blandt de patienter, der er indlagt på danske sygehuse. Det er i sig selv ikke mærkeligt, da mange patienter i sagens natur er svækkede. For at sikre optimal genoplivningsbehandling, har Århus Universitetshospital i årevis uddannet alt personale på sygehuset i Hjerte-Lunge-Redning, som genoplivning også kaldes.

Guidelines på europæisk plan
I 1999 og 2006 vedtog Det Europæiske Råd for Genoplivning (ERC/European Resuscitation Council) nye guidelines for hjertestopbehandling. Dansk Råd for Genoplivning (DRG) har tilsluttet sig disse, og Århus Universitetshospital har valgt at implementere retningslinierne. Det sker ved hjælp af E-læring.

Hurtig alarmering og optimal behandling med tre målgrupper:

 1. Alt nyansat personale. Denne målgruppe skal først gennemgå et 2 timers introduktionskursus i basal genoplivning og derefter gennemføre E-kurset.
 2. Alt personale med patientkontakt. Her suppleres med et tilstedeværelseskursus, som afvikles i egen afdeling. Kurset ledes af specielt uddannede sygeplejersker og der trænes i teamwork, procedurerne i genoplivningsbehandlingen, korrekt hjertemassage og indblæsning udført på fantomer mv.
 3. Anæstesiologisk og kardiologisk personale skal endvidere deltage i et kursus i "avanceret genoplivning" baseret på simulation. E-kurset har derfor et særligt afsnit for denne målgruppe.

Niveauerne i genoplivning:

Niveau 1: Basal genoplivning

Denne del af kurset er obligatorisk for alle og er baseret på videosekvenser. I caseform vises alle faser i et optimalt genoplivningsforløb - fra patienten findes til genoplivningen afsluttes. Der er endvidere adgang til en række uddybninger af ventilationsteknikker og teknikker ved bevidnet hjertestop mv.
Undervejs skal der svares på en række multiple choice-opgaver, og når hele behandlingsplanen (algoritmen) er gennemgået, kan der udstedes kursusbevis. Det styres gennem et Learning Management Systemet (LMS).
Supplerende materiale til basal genoplivning
Behandlingsplanen for børn i alderen 1 – 15 år gennemgås ganske kort. I en speaket billedsekvens gennemgås den Automatiske Eksterne Defibrillator (AED). 3 kolleger fortæller i interviews (lydsider) om, hvordan de oplevede et hjertestop. I Fakta om hjertestop kan der læses om overlevelsesgrad og hjertestop hos monitorerede/ikke-monitorerede patienter.

Niveau 2: Avanceret genoplivning:

Denne del af kurset skal kun gennemføres af personale på anæstesiologiske og kardiologiske afdelinger. I en række cases gennemgås bl.a.:

 • Medicinering
 • "De 4 H’er" (hyperkalæmi, hypertermi, hypoxi og hjertetampoande)
 •  "De 4 T’er" (toxicitet, troemboemboli, tensionspneumothorax)

Styring og dokumentation
:
I LMS-systemet dokumenteres uddannelsesindsatsen på sygehusniveau, afdelingsniveau og individniveau. LMS-systemet er bygget op, så det kan styre både tilstedeværelses- og E-læringskurser.

Kurset kan indgå i akkrediteringen
:Uddannelsesindsatsen med E-læringen og dokumentationen af kursusaktiviteterne vil være et vigtigt element i arbejdet med standarden "Intensiv behandling 1.13.4 Hjertestopbehandling (4/4)" fra Den Danske Kvalitetsmodel.

Uddannelsesindsatsen med E-læring og dokumentation af kursusaktiviteterne er et vigtigt element i arbejdet med at leve op til standarden "Intensiv behandling 1.13.4 Hjertestopbehandling (4/4)" fra Den Danske Kvalitetsmodel

Deltagere


Produktionen er sket i meget tæt og udviklende samarbejde mellem en række kliniske og tværgående afdelinger på Skejby Sygehus og Århus Sygehus. De drivende kræfter har været

 • overlæge Niels Christian Melsen, Anæstesiologisk Afdeling, Skejby
 • afdelingslæge Minna Skov Nielsen
 • overlæge Ole Mølgaard

MindMakers har deltaget i såvel styre- som arbejdsgrupper.

Der er endvidere trukket på ekspertise fra kardiologer, reservelæger, sygeplejersker, Simulatorenheden, Færdighedslaboratoriet m.fl. Der har endvidere været afklarende samarbejde om detailtolkning af de europæiske guidelines med Rigshospitalet.

Men også mange andre involverede i produktionen
:

På produktionssiden har der også været arbejdet tværgående. Informationsafdelingen på Skejby Sygehus har stået for produktionsledelse, fastbilledefotos, Flashproduktion, grafisk arbejde og det tunge programmeringsmæssige nørderi.

I dette deltog Lars Bennedsen, Lars Gregersen, John Kristensen og Jørgen Nielsen. Videoproduktion er sket i samarbejde mellem AV-afdelingen på Århus Sygehus og MindMakers. Begge sygehuse har bidraget med skuespillere/medvirkende.

Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem de to store sygehuse og MindMakers.

Vil du vide mere?

Kontakt:
MindMakers Aps
8619 9820, info@mindmakers.dk 

Link og downlooads

Hent en PDF-folder om version 2 af kurset (2006) HER (åbner i nyt vindue).

Kurset er bag login, men du kan se en oversigt over Aarhus Universitetshospitals E-kurser HER (åbner i nyt vindue)