LØSNINGER - VÆLG FRA MENUEN TIL HØJRE
Vi har grupperet et udsnit af vores løsninger i fire emner. Og vi har valgt at beskrive de enkelte løsninger ganske udførligt, så man får en idé af baggrund, mål og indhold. I en del af eksemplerne kan du også se skærmdumps, eksempler på formidlingen i videofilm, lidt om de medvirkende mv.

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER

 

MindMakers har i mere end 17 år løst en lang række opgaver med udvikling af E-kurser til alment praktiserende læger og praksispersonale. Lægeforeningens Uddannelsessekretariat har i de fleste tilfælde været koordinerende i forhold til opdragsgiverne. Det har været:

 • Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
 • Dansk Almen Medicinsk Kvalitets Enhed (DAK-E)
 • Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
 • Sundhedsministeriet
 • Socialstyrelsen

Ofte har kurserne været et digitalt supplement til de kliniske vejledninger, som DSAM udgiver. Supplementet, som vi i daglig tale kalder E-kurser, betyder ikke, at E-kurset er lavet ved at man "bare" har sat strøm til den kliniske vejledning. Tværtimod. I E-kurserne kan man træne og uddybe sin nye viden fra den kliniske vejledning. Det er gjort på mange forskellige måder. Nogle med video, andre med cases, interaktive algoritmer, speakede præsentationer mv. Og mere eller mindre tekst.

I flere præsentationer linkes til den kliniske vejledning, som de praktiserende læger anvender til udredning, diagnostik og behandling af patienterne.

Ud over de fem eksempler i kolonnen til højre, har vi lavet kurser til alment praktiserende læger og praksispersonale i følgende emner:

 • Type 2 diabetes (2013)
 • Samtalen om alkohol (2012)
 • Stress, Angst, Depression/SAD (2012)
 • Spirometri (2011)
 • LUTS - udredning, diagnostik og behandling af symptomer i de nedre urinveje (2011)
 • ICPC som vejen til optimal anvendelse af den almenmedicinske journal (2009)
 • Den skrøbelige hjerne - demensudredning i almen praksis (2007)
 • Kørekortfornyelse for den ældre, kognitivt svækkede patient (2007)