Tidligere var vi primært et videoproduktionsselskab, men før E-læring for alvor kom til Danmark, producerede vi "interaktiv video" til Post Danmarks cirka 10.000 postomdelere. Fx. en video om fem emner - og mellem hvert emne stod der "STOP" og instruktøren greb fat i det skriftlige materiale vi leverede sammen med videoen. Læs mere om konceptet nederst på siden.

Eksempel 1 + 2: 1994 og 1995: Døde breve og forkert udfyldte blanketter

Kvalitetsudvikling i omdelingsleddet (12.000 mand) i PostDanmark

Et par ældre videobaserede kurser for postvæsenet var med til at udvikle vores kompetencer på e-learning området.

Målgrupper:

Nyansatte, afløsere og ældre ansatte i omdelingen, hvor der er brug for at få løftet kvaliteten på de 2 nævnte områder, døde breve og udfyldning af blanketter.

Flere anvendelsesmuligheder:
Begge videokurser med tilhørende materiale er bygget op så de kan bruges i forskellige sammenhænge: Som supplement til træning på ruten når den nye medarbejder skal indøves, som efteruddannelse af postmedarbejderen, og som fælles oplæg på kvalitetsdage, hvor hele medarbejdergruppen diskuterer mulige forbedringer.

A) Videobaseret kursus "Døde breve":
En borger i Greve henvendte sig til postvæsenet og fortalte, at hun ud fra fremlysningerne i Statstidende af forsendelser, der ikke kunne leveres til modtageren grundet utilstrækkelig adressering, de såkaldte døde breve, lynhurtigt kunne finde adresserne på 80% af forsendelserne ved hjælp af landsdækkende og lokale telefonbøger. Samme hjælpemidler som postbudene har. Så spørgsmålet for PostDanmark var "Hvorfor finder vi ikke selv adresserne første gang?"

Videofilmen "Døde Breve" med tilhørende instruktørvejledning baserer sig på 5 cases af samme type som Statstidende-sagen, og bruges på kvalitetsdage målrettet de ca. 11.000 postbude. Her sættes fokus på kvalitetsopfattelser, adfærd, holdninger og kvalitetsmål.

B) Kursuspakke i korrekt brug af blanketter:

Kurset blev produceret helt tilbage i 1993 for at hjælpe PostDanmark med at efteruddanne deres omdelere i korrekt udfyldelse af 5 typer blanketter

Forkert brug af blanketter til f.eks. anmeldelse, anbefalet post og flyttemeddelelser giver omdelerens eksterne og interne kunder problemer: afsenderen af forsendelsen, kollegaen i skranken/værdirummet, modtageren af forsendelsen, de ventende kunder i køen osv.

Resultatet er forudsigeligt: Posten når ikke sine servicemål, dyrt imagetab, tidsforbrug til behandling af klagesager, udgifter til intern og ekstern kommunikation osv.

Kurset var med instruktørvejledning, kursistopgaver, udleveringsmateriale osv.

Videoen med de 5 typer blanketter er bygget op, så man ser præsentationen af én blanket. Når gennemgangen af blanketten er slut, dukker der et skilt op i videoen, hvor der står STOP med store bogstaver. Instruktøren stopper videoen og går over til traditionel tilstedeværelsesundervisning. Her anvendes kursistopgaverne, der diskuteres og erfaringsudveksles. Når emnet er udtømt/tiden gået, starter instruktøren videomaskinen og man ser præsentationen af næste blanket. Nyt stopskilt og seancen gentager sig.

Dette kursus er det første interaktive kursus vi har lavet !!!

*********************

Eksempel 3: 1993: Portal til Videnscenter for demens i Nordjylland

Som en del af arbejdet med at formidle viden om og færdigheder i forhold til demens og demensramte har Videnscenter for Demens i Nordjylland etableret en E-læringsportal rettet mod fagpersoner - demenskoordinatorer, demenssygeplejersker og ikke mindst praktiserende læger.

MindMakers producerede en række videosekvenser i form af interviews med leder av Videnscentret Aase Marie Ottesen, praksiskoordinator/praktiserende læge Hanne Hulgaard og demenssygeplejerske Mette Røgild Nielsen.

De fortæller om fordelene ved samordnet demensudredning, om indikation, barrierer, samt om den praktiserende læges rolle i udredningen. Vi hører også om den socialmedicinske opfølgning mv

*********************

Eksempel 4: 1992: En ganske almindelig tirsdag

Videobaseret informationspakke til introduktion af nyansatte i SAS

Målgruppe: Nyansatte, som skal have introduktion til kompleksiteten i virksomheden, værdien af præcis og sikker kommunikation og hvad utilsigtede hændelser kan medføre af omkostninger.

Handling:
22 minutters, dramatiseret video om en forsinkelse på SK 992 på vej fra Stockholm til New York, med mellemlanding i København. En nat taber en flymekaniker i Stockholm en vibrationspickup på gulvet. Mekanikeren samler - måske som følge af tankeløshed - den op og monterer den på et DC-10-flyets motorer. Under flyvningen får cockpitbesætningen indikation på rystelser i motoren. Kaptajnen reagerer rutinemæssigt som sikkerhedsforskrifterne kræver det, og får assistance ved mellemlandingen i København. Og her starter forsinkelsen.

Den skjulte fabrik:
Historien har også en anden dimension, fordi den er et eksempel på Den skjulte Fabrik - altså det at producere omkostninger uden at være klar over det. Og dermed uden at kunne forhindre det. SAS anslår, at det lille uheld med vibrationspickup’en kostede 650.000 kroner. Den skjulte fabrik var på arbejde og det var bare en ganske almindelig tirsdag. Og dem er der mange af. I SAS og i alle andre danske virksomheder.

Videofilmens opbygning:
Videofilmens første 18 minutter handler om flyet, mekanikeren og de systemer, som får det hele til at hænge sammen. De sidste 5 minutter er korte interviews med en række af de medvirkende SAS-ansatte. De fortæller om kommunikation, passagerbevidsthed, andre afdelinger, kvalitet mv.

Instruktørvejledningen:
Instruktørvejledningen på ca. 20 sider kan bruges til at planlægge et godt møde. I ledelsen eller med grupper af medarbejdere. Klik her for at åbne instruktørvejledningen som PDF.

*************************