LØSNINGER - VÆLG FRA MENUEN TIL HØJRE
Vi har grupperet et udsnit af vores løsninger i fire emner. Og vi har valgt at beskrive de enkelte løsninger ganske udførligt, så man får en idé af baggrund, mål og indhold. I en del af eksemplerne kan du også se skærmdumps, eksempler på formidlingen i videofilm, lidt om de medvirkende mv.

PATIENTSKOLER OG PSYKOEDUKATION

 

MindMakers har i de sidste 10 år udviklet og produceret en række patientskoler.

Patientskole defineres af Sundhedsstyrelsen som "undervisning af patienter med diagnosticeret sygdom".

Begrebet vælger vi at udvide til også at omfatte psykoedukation. Det definerer vi som "målrettet og struktureret understøttelse af patientens selfempowerment/egenomsorg, der i vidt omfang er baseret på fortællinger med og af patienter og pårørende".

  • På det somatiske område har vi produceret patientskoler for kronikere med diabetes, KOL og hjertesvigt
  • På det psykiatriske område til unge med skizofreni og familie/pårørende samt medicinpædagogik til brugere i social- og behandlingspsykiatrien samt medarbejdere på bosteder
  • På handicapområdet for familier med et barn med cerebral parese