REGLER FOR MEDICININDKØB FOR 8 MIA. OM ÅRET

RESUME

MÅLET: Amgros bad os udvikle og producere en speaket og delvist animeret gennemgang af "indkøbs-årshjulet" til medicinindkøbere på sygehusapotekerne og i regionerne. Årshjulet styrer rækkefølgen i indkøbsarbejdet.

Kurset består af ni kapitler som følger Årshjulet. Sammen med speaken udgør tegningerne det bærende indhold. I hvert af de ni kapitler dukker der undervejs små opgaver op i form af multiple-chociespørgsmål. På den måde får kursisten løbende afprøvet sin nye viden. Der er ikke krav om at skulle "bestå" en prøve, så opgaverne er ikke kontrolspørgsmål, men en måde at sætte fokus på de helt centrale budskaber i de enkelte kapitler.

  • Årshjulet er den rytme udbudsprocessen og dermed al medicinindkøb følger. Hvert punkt i årshjulet er nøje beskrevet med krav, tidsfrister osv. På den måde sikres lighed mellem alle potentielle leverandører. 

  • De cirka 300 tegninger i kurset er lavet i Adobe Illustrator som vektorgrafik. Tegningerne kan derfor frit skaleres uden at miste kvalitet (som hvis man forstørrer et foto for meget på skærmen). Ud over tegningerne er der også en lang række understøttende grafiske elementer.

     

     

  • Hele udbudsprocessen er kompleks og involverer rigtig mange parter. Klinikken - og sygehusapotekerne - står selvfølgelig i centrum, da de er aftagerne af de store mængder medicin, som købes gennem Amgros.

  •  Her ses eksempel på én af de mange opgaver, som kan løses (frivilligt) undervejs i kurset.

  •  Hele udbudsprocessen er dels underlagt nationale regler og del EU-regler. Amgros sikrer, at processen går rigtigt for sig og at alle alle leverandører har lige ret til at afgive tilbud. Derfor er gennemsigtighed en virtig del af processen.

LÆS MERE

Deltagere i produktionen


Alt indhold er styret af ledelsessekretariatet og udbudskontoret i Amgros.

På produktionssiden var MindMakers ApS ansvarlig leverandør og producent: Alt det tekniske samt grafisk design af selve kursusplatformen er lavet af Jeppe Bylov fra Bylovs Bureau. De fleste af kursets tegninger er tegnet af Gert Laursen fra advicde360 i Aarhus. MindMakers har koorineret, redigeret alle kapitlerne og leveret færdig speak.

Vil du vide mere?

Kontakt:
MindMakers Aps
8619 9820, info@mindmakers.dk 

Link og downloads

Kurset ligger bag login på en særlig server og kan derfor ikke vises.