KLINISK MENINGSFULD KODNING3 (2017)

RESUME

MÅLET: At sikre uddanelse af sygehuslægers og lægesekretærers uddannelse i diagnosekodning og patientregistrering for at øge kvaliteten i kliniske databaser og sikre korrekt afregning for sygehusydelser

Klinisk meningsfuld kodning og patientregistrering kaldes af mange også DRG-kodning. DRG er en forkortelse for Diagnose Relaterede Grupper. 

Ved udskrivning af en sygehuspatient, skaber lægen en lang række data – blandt andet i form af diagnose- og procedureregistrering. Disse data anvendes til klinisk opfølgning, forskning, planlægning og medicinalstatistik, til afregningsformål og i andre registre – eksempelvis Landspatientregisteret (LPR) og Cancerregistret. I voksende omfang anvendes data også i kliniske databaser, til benchmarking mv. 

Af indlysende grunde, skal disse data være valide. I kodesammenhæng hører man ofte udtrykket: "Garbage in - garbage out". Det citat vil man gerne til livs ved at træne læger i at kode klinisk meningsfuldt.

 • Dump fra introsiden på Klinisk Meningsfuld Kodning (KMK). I eksemplet har en læge fra Region Midtjylland logget ind som kirurg, hvad Learning Management Systemet (LMS) "opdager". Derfor "vælger" systemet at vise den regionsspecifikke menustruktur. Overskuelighed er ét af nøgleordene i KMK-

 • De data, som lægen registrerer omkring patientens behandling, anvendes utallige steder. For at sikre valide data, skal lægen lære at kode rigtigt. Og især klinisk meningsfuldt, da eksempelvis en del forskning er baseret på de data, som lægen selv producerer.

 • Skærmudsnit fra den afsluttende prøve. Afhængig af om man logger ind som mediciner eller kirurg, tilpasses prøven med udtræk af 16 spørgsmål fra tre forskellige spørgsmålsdatabaser. Der skal svares rigtigt på de 12 for at man består og registreres som "gennemført" i LMS-systemet.

Læs mere


For at understøtte lægens arbejde med at skabe valide data, har Århus Universitetshospital, Skejby - i samarbejde med Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og MindMakers – udviklet, produceret og idriftsat et E-kursus i Klinisk meningsfuld kodning.

Helt systematisk, og med masser af eksempler, vises hvordan man skal kode diagnoser og procedurer, hvordan man skriver en god epikrise og hvorfor det er vigtigt at sætte tid af til disse opgaver. Der er også lavet en række interaktive opgaver hvor man kan prøve kræfter med sin ny viden.

E-kurset indeholder blandt andet:

 • Gennemgang af de vigtigste principper for kodning af aktionsdiagnose, bidiagnoser, tillægskoder og procedurer. Der suppleres med masser af eksempler
 • Inspiration til god epikriseskrivning
 • Introduktion til hvordan lægens kliniske data anvendes – såvel administrativt som klinisk
 • Cancermodul med gennemgang af pakkeforløb, eksempler, kodeopgaver og test i den nye viden
 • Gennemgang af sidste nyt fra Sundhedsstyrelsens Fællesindhold
 • Ordbog med Sundhedsstyrelsens definitioner på en lang række af de termer, der anvendes i dagligdagen af læger og lægesekretærer på en hospitalsafdeling
 • Interaktive opgaver om kodning, begreber og epikriser
 • Afsluttende prøve, der skal bestås af alle læger og lægesekretærer

Dokumentation af kursisterne kursusstatus vha. LMS
:
For at kunne oprette, overfør, nedtage og vedligeholde kursisterne, har Århus Universitetshospital anskaffet og implementeret et Learning Management System (LMS). 

LMS-systemet er alle kursisters adgang til kurser, til afsluttende prøver og gennem LMS-systemet udstedes kursusbeviser mv. (Der findes mange LMS-systemer på markedet og LMS- er en fællesbetegnelse for denne type systemer). Vil man udnytte alle kursets muligheder, kræver det et LMS-system.

E-kurset er i drift på de fleste sygehuse i Danmark.

NB: E-kurset er opdateret et utal af gange siden det blev udviklet i 2005 og har netop gennemgået en gennemgribende opdatering. Er nu ude i version 9.1-09/14 og dermed et yderst levedygtigt og relevant kursus.

For at kunne oprette, overføre, nedtage og vedligeholde kursisterne, har Århus Universitetshospital anskaffet og implementeret et Learning Management System (LMS)

Processen


Oprindelig blev kursets klinisk/faglige indhold sammen med en række afdelinger på Skejby Sygehus sammen med sygehusets informationsafdeling, økonomi- og planlægningsafdeling og IT-afdeling samt MindMakers.

Kurset er siden rullet ud på mange sygehuse og nu varetages alle opdateringer af an Brugergruppe med repræsentanter for sygehuse/regioner. Det er læger, lægesekretærer og økonomer og her kan nævnes:

 • Jan Blaakær, Aarhus Universitetshospital
 • Eydfinn Heinesen, Aarhus Universitetshospital
 • Pia Lassen, Sydvestjysk Sygehus
 • Bjørn Christensen, Regionshospitalet Silkeborg
 • Lisbet Nordlander, Region Nordjylland
 • Hans Vejby-Christensen, Hospitalsenhed Vest
 • Camilla Runliden, Helsingør
 • Hanne Enevoldsen, Ortopædkirurgien Aalborg
 • Sven Erik Baadsgaard, FBE Kirurgi Nord, Hjørring
 • Annemette Alsbæk, Hillerød Hospital
 • Nina Frostholm, Frederiksberg Hospital
 • Birgitte Folkmann, Bornholms Hospital
 • Ditte Hygum Nielsen, Bornholms Hospital
 • Kirsten Thiemke, Sygehus Nord, Reg. Sjælland
 • Dorthe Nergaard Pedersen, Sygehus Syd, Reg. Sjælland
 • Jens Engberg, Mindmakers (opdateringskoordinator)

Vil du vide mere?

Kontakt:
MindMakers Aps
8619 9820, info@mindmakers.dk 

Link og downlooads

Hent PDF-folder om kurset HER (åbner i nyt vindue)

Kurset er bag login, men klik på linket og få navn på kontaktperson på Center for E-læring i Region Midtjylland: HER (åbner i nyt vindue)