HÅNDTERING AF DEN VANSKELIGE LUFTVEJ

RESUME

MÅLET: At sikre den bedst mulige og sikre indsovning før operation ved at træne narkosepersonalet i de processer og algoritmer, som er vedtaget lokalt, nationalt og internationalt

Kursets hovedpunkter

Samlet er kurset med til at træne at:

  • den præanæstesiologiske undersøgelse af patientens luftvej bliver udført korrektanæstesipersonalet
  • ud fra luftvejsundersøgelsen vælges den korrekte håndtering af luftvejen
  • anæstesipersonalet opnår større viden om korrekt håndtering af luftvejen ved uforudsete problemer
  • anæstesipersonalet kender brug og placering af udstyr til håndtering af den vanskelige luftvej
  • anæstesipersonalet får viden om, hvordan patienter med vanskelig luftvej indberettes til et centralt register

Læs mere

Aarhus Universitetshospital, Skejby, anvender E-læring  til at træne anæstesiologer (narkoselæger) og narkosehold i at håndtere den vanskelige luftvej. I korthed går det ud på, at sikre, gennem træning i procedurer og håndgreb, at en patient i narkose altså en bedøvet patient ”kan trække vejret” under eksempelvis et operativt indgreb, en undersøgelse el. lign.

Gennem E-kurset Den Vanskelige Luftvej skal hele narkoseteamet (narkoselæge og narkosesygeplejerske) trænes i reflektorisk at reagere på, og eliminere, de vanskeligheder, der viser sig under narkosen.

Modulet, der kaldes Vanskelig Intubation, bygger på den såkaldte ASA-algoritme, der anviser procedurer for håndtering af vanskelig luftvej.

E-kurset består af 3 læringsmoduler, en case der eksemplificerer indholdet samt en frivillig test, der giver kursisten overblik over den opnåede paratviden.

E-kursets teoretiske udgangspunkt er den såkaldte ASA-algoritme, der anviser procedurer for håndtering af vanskelig luftvej under indsovning

Vil du vide mere?

Kontakt:
MindMakers Aps
8619 9820, info@mindmakers.dk 

Link og downlooads

Kurset er bag login.