REGISTRERING AF PATIENTDATA PÅ HOSPITALERNE

RESUME

MÅLET: E-læringskurset ”Klinisk Meningsfuld Kodning (KMK4)” giver grundlæggende viden om patientregistrering og kodning efter LPR3 er trådt i kraft.

1. februar 2019 tog Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen er nyt LandsPatientRegister i brug - kaldet LPR3. Hermed ændredes kravene til alle former for patientregistrering sig tilsvarende, og det afspejles i den helt nye og gennemreviderede udgave af E-kurset Klnisk Meningsfuld Kodning. Kurset kaldes nu det ikke helt mundrette navn "KMK4 med LPR3".

Kurset er blandet andet udvidet med særlige afsnit om Forløbslabels og Forløbsmarkører ligesom samtlige andre afsnit i kurset er helt gennemskrevet og tilpasset LPR3. Det samme gælder de mange patientcases, alle eksempler undervejs, de løbende opgaver og den afsluttende prøve.

Teknisk og grafisk vedligeholdes kurset af Center for E-læring i Region Midtjylland (CERM) mens MindMakers står for al opdateringskoordinering. I praksis har MindMakers kontakten til klinikerne og sørger for at levere arbejdsgrundlaget til CERM.

 • Kurset udfordrer hele tiden kursisten med opgaver - her medicinsk eksempel. Kursisten skal finde aktionsdiagnosen (den sygdom man handler på) og der kan søges i Sundhedsdatastyrelsens diagnosedatabase.

 •  Ved login skal kursisten vælge hovedområde: enten medicin eller kirurgi - eller begge dele. Det slår igennem den måde kurset vises for kursisten. I skærmbilledet herover ses det, at kursisten har valgt begge muligheder, da der vises eksempler symboliseret med hhv. en sprøjte og en skalpel.

 •  Ofte siger et billede - eller en tegning - mere end 1.000 ord.

 • En vigtig del af kurstes didaktiske opbygning er at give kursisten mulighed for at afprøve sin nye viden. Derfor er der lavet en række patientcases.

 • Den afsluttende prøve er vanskelig at gennemføre fordi sværhedsgraden er høj. Valget mellem hovedområder (kirurgi/medicin) og læge eller sekretær, afspejles i den sammensætning prøven har. Man spørges ikke om ting man ikke har fået gennemgået i løbet af kurset.

LÆS MERE

Før start af kursus, skal man vælge rolle som hhv. sekretær eller læge og kurset tilpasser sig indholdsmæssigt ens valg. Ved valg af rollen ”læge” lærer man fortsat alt det grundlæggende om kodning og diagnoser og procedurer – og man introduceres helt overordnet til de nye emner, som typisk er sekretærernes ansvar.

Og omvendt: ved valg af rollen ”sekretær” gås der mere i dybden med Forløbslabels, Forløbsmarkører, Udrednings- og Behandlingsret – og sekretærerne får kun en kort intro til selve diagnosekodningen.  

Der skal vælges Medicin og/eller Kirurgi ligesom at Kræftsygdomme/Cancerkodning er valgfrit.

Valget mellem ”læge” og ”sekretær” afspejles også i den afsluttende prøve, der trækker spørgsmål i forlængelse af ens valg. Kursisten kan altid logge på igen og vælge en ny (den anden) rolle. Det vil en del sekretærer måske gøre. Eller måske læger på uddannelse. Og så kan man få et nyt kursusbevis, som afspejler de nye valg.

I kurset gives en grundlæggende introduktion til:

 • Baggrunden for at kode
 • Landspatientregisteret
 • Kontaktmodel og indberetning
 • DRG-systemet
 • Nyttige værktøjer (InteraktivDRG, VisualDRG og SKS-browseren)
 • Indberetningsvejledningen til LPR)
 • Forløbslabels
 • Diagnoser og procedurer
 • Forløbsmarkører
 • Udredningsret
 • Behandlingsret
 • Kræftsygdomme/Cancerkodning

Endvidere er der adgang til en række patientcases hvor kursisten kan teste sin nye viden. Kurset indeholder også en ordbog som er nyttig i det daglige arbejde.  

Ved valg af rollen ”sekretær” gås der mere i dybden med Forløbslabels, Forløbsmarkører, Udrednings- og Behandlingsret – og sekretærerne får kun en kort intro til selve diagnosekodningen.

Vil du vide mere?

Kontakt:
MindMakers Aps
8619 9820, info@mindmakers.dk 

Link og downloads

Kurset ligger bag login hvortil der kræves regional E-mail. Kontakt Center for E-læring i Region Midtjylland hvis du vil have en prøveadgang til kurset. Kontaktperson:

Vicekontorchef Mads Storgaard Jensen, leder af Center for E-læring
2178 9172/madsjensen@rm.dk