PIPALUK, 2-SPROGET E-KURSUS I TELEMEDICIN

RESUME

I Grønland er det et klart politisk og fagligt mål, at levere ensartede sundhedsydelser alle cirka 100 beboede steder, men afstanden, dårligt vejr, begrænset flyvning eller besejling osv., er faktorer, som påvirker mulighederne for at opnå målet.

Peqqik - Grønlands Sundhedsvæsen - har derfor opstillet cirka 80 meget avancerede apparater i små byer og bygder, så man

 • lokalt (i bygd eller lille by) kan udføre en række parakliniske undersøgelser
 • digitalt overføre undersøgelsesresultaterne til det nærmeste sygehus
 • få svar tilbage samme dag eller dagen efter

Før svaret returneres til bygden, har sygehuset vurderet de indsendte kliniske data og giver svar tilbage med behandlingsanvisning, ønske om uddybende undersøgelser, eventuel kontinuerlig overvågning (hjerte, puls, EKG osv.) osv.

Kommunikationen foregår over radiokæden, der også bruges til TV/radio-signal, telefonforbindelser og  bredbåndsnetværket.

Selvom brugen af Pipaluk er ganske enkel, kræver det uddannelse af den lokale sundhedsmedarbejder. Her har Peqqik og sundhedsledelsen valgt E-læring, fordi uddannelse (også) er oppe mod lange afstande, lange rejsetider osv.

Pipaluk er en "cart" på fire hjul, på hvilken alle undersøgelsesinstrumenter er samlet og koblet til en computer med trykfølsom skærm.

MÅLET: At sikre ensartet undervisning af bygdesundhedsmedarbejdere, som ellers skulle rejse meget langt og i mange dage for at gå på et kortvarigt kursus

 • Her ses den danske udgave af det to-sprogede E-kursus. Til højre ses et lille foto af diagnoseapparatet Pipaluk, der er knap 2 meter høj og udstyret med en lang række kliniske undersøgelsesapparater. E-læringsprogrammet træner ikke-uddannet bygdesundhedspersonale i at betjene Pipaluk

 • Her er kursisten igang med undervisning i at måle blodtryk. Formen er speak, billeder fra situationen, skærmdumps fra Pipaluks trykfølsomme skærm og krav om, at kursisten med musen ofte skal "trykke" på knapper for at komme videre i E-læringen. På den måde ligner kurset virkelighedens arbejde med Pipaluk

 • Modelbillede fra undersøgelse med ørekamera (otoskop). Bygdesundhedsmedarbejderen skal lære rigtig mange ting, da lægen på sygehuset i den nærmeste større by stiller diagnosen ud fra de undersøgelser, som laves på stedet.

 • Endnu et modelbillede: her gøres klar til at tage EKG på patienten. Monteringen af elektroderne mv. er af afgørende betydning for den læge som analyserer EKG'et. Det er også muligt at monitorere on-line.

Læs mere

E-kurset skal supplere og i nogle tilfælde erstatte de uddannelsesaktiviteter i brug af Pipaluk, der allerede pågår. Målgrupper for E-programmet er brugere og modtagere af telemedicinsager i det Grønlandske sundhedsvæsen.

Pipaluk er et telemedicinsk udstyr, der kan måle og registrere helbredsdata og lave specifikke undersøgelser hos patienter i fjerne bygder i Grønland, hvor lægebesøg ikke umiddelbart er muligt.

En person i bygden uddannes til at bemande sygeplejestationen hvor Pipaluk står. Og til at betjene Pipaluk. Pipaluk sender de målte data til lægefagligt personale, der således kan stille en diagnose.

Den lokale bygdesundhedsmedarbejder kan bruge følgende instrumenter:

 • Stetoskop
 • EKG
 • Otoskop
 • Spirometer
 • Blodtryk
 • Iltsaturation
 • Hjertefrekvens
 • Kamera til tandskader, hudforandringer osv.
 • Scanner til dokumenter

Pipaluk er et telemedicinsk udstyr, der kan måle og registrere helbredsdata og lave specifikke undersøgelser hos patienter i fjerne bygder i Grønland, hvor lægebesøg ikke umiddelbart er muligt på grund af fx. afstande, lange rejsetider mv.

Deltagere


Der er fotograferet og optaget videoklip ”on location” i Grønland med patienter, personale og Pipaluk-udstyret. Derefter er der redigeret og speaket på dansk og grønlandsk.  

I en video introducerer chefsygeplejerske Ella Skifte til Pipaluk og på billedsiden medvirker læger, sygeplejersker og patienter fra Narsarssuaq og Nuuk. 

Peqqik og MindMakers udviklede i tæt samarbejde det første E-kursus i 2012 og er nu (2015) igang med en gennemgribende opdatering. E-kurset i betjening af Pipaluk er udviklet i Adobe Captivate.

Vil du vide mere?

Kontakt:
MindMakers Aps
8619 9820, info@mindmakers.dk 

Link og downloads

Se kurset (kræver Flash fra Adobe) HER (åbner i nyt vindue hvor du kan vælge sprogversion i øverste, højre hjørne).

Hent introfolder på dansk som PDF til kursisterne HER (åbner i nyt vindue)