TRÆNING I CTG-TOLKNING PÅ FØDESTUEN

RESUME

Fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital Skejby, har i mange år haft stort fokus på videreuddannelse af jordemødre og fødselslæger.

I 2007 indledte fødeafdelingen derfor samarbejde med MindMakers om udvikling og implementering af afdelingens første E-kursus. Emnet var forebyggelse af iltmangel hos fosteret under fødslen. Der er og var meget få tilfælde, så det er absolut ikke "de lavthængende frugter man plukker", men iltmangel kan være katastrofalt for barn og forældre, da konsekvensen af selv kortvarig iltmangel kan være en hjerneskade.

Kurset består af en teoridel og fire moduler med hver fire cases. Og en afsluttende prøve.

For at holde snor i hvem som gennemfører, er kurset forankret i et Learning Management System hvor alt personale på fødeafdelingen er oprettet.

Afdelingsledelse og sygehusledelse kan derfor følge med i hvem som består. E-kurset er forløberen for E-læringsdelen i "Projekt Sikre Fødsler" (se dette ovre til højre).

Læs mere

E-learningkurset i CTG-tolkning er et tilbud til alle jordemødre og fødselslæger (obstetrikere) på Skejby og de øvrige sygehuse, som har sat E-programmet i drift. Det er tænkt som et supplement til tilstedeværelsesundervisningen i CTG-tolkning og udgør et fleksibelt værktøj, som alle har adgang til. Når som helst.

Kurset træner tolkning af data fra CTG-overvågningen, for at øge lægens og jordemoderens evne og rutine i at kunne træffe de rette valg under fødselsforløbet og forudse eller undgå komplikationer, som for eksempel iltmangel hos fostret.

CTG-tolkning er et værktøj, der gennem 30 år været anvendt som led i overvågningen af fostret under fødslen. Populært kaldet CTG-overvågning.

Gennem nogle særlige målere registreres fostrets hjerterytme og moderens vefrekvens og vestyrke. Disse informationer skrives kontinuerligt ud på kurvepapir.

Ved at tolke kurverne og sammenholde med den fødendes øjeblikkelige tilstand og forudgående forløb, kan evt. iltmangel hos fostret ofte forudses. Dermed kan jordemødre og fødselslæger gribe ind i fødselsforløbet på det helt rigtige tidspunkt og undgå hjerneskader fremkaldt af iltmangel hos det nyfødte barn.

E-learning programmet er udviklet i tæt samarbejde mellem MindMakers, læger og jordemødre fra Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling samt Skejbys Informationsafdeling. MindMakers har deltaget med udvikling af pædagogisk koncept, funktionalitet og indhold. Og har ageret bindeled mellem klinisk afdeling og informationsafdeling.

Ved at tolke kurverne og sammenholde med den fødendes øjeblikkelige tilstand og forudgående forløb, kan evt. iltmangel hos fostret ofte forudses

DELTAGERE


Fagligt ansvarlige: Lone Hvidman, overlæge, Ph.D. (Skejby) & Lisbeth Kristoffersen, jordemodersupervisor (Skejby)

Design: Gitte Skovgård (Skejby)

Fotograf, programmering mv.: John Kristensen (Skejby)

Udviklingsarbejde og produktion er finansieret af en særlig støtteordning til videreuddannelse af yngre læger. Puljen kaldes populært KUL-puljen hvis navn dækker over "kvalitetsudvikling af lægelig videreuddannelse i Region Midtjylland".

Vil du vide mere?

Kontakt:
MindMakers Aps
8619 9820, info@mindmakers.dk 

Link og downloads

Gå til Sikre fødsler (2012) for at hente dagsaktuelt teorimateriale (PDF-filer) om Fosterfysiologi, CTG-tolkning og "pakkerne" i Sikre Fødsler (KOP-pakken mv.)

Kurset er i 2012 erstattet af det landsdækkende kursus kaldet "Sikre Fødsler". Du kan gå til kurset ved klik i højremenuen.